Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia pn.: Pełnienie funkcji specjalisty ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb w ramach projektu „Sukces” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach 
ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: ,,Prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej” w ramach projektu: „Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE-Prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej””

Do góry