Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2022

Działając w imieniu zamawiającego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach unieważniam postępowanie pn 
Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych w ramach projektu ‘Sukces”. 

Projekt „Sukces”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Działając w imieniu zamawiającego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach unieważniam postępowanie pn Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników w ramach projektu „Sukces”

Do góry