ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- Usługa noclegowo – gastronomiczna

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***

os. Równie 1

34-452 Ochotnica Dolna 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 7 ofert, 6 oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta została odrzucona, ponieważ Ośrodek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: 

cena usługi brutto – 85 pkt.

kategoria obiektu – 10 pkt.

zapewnienie atrakcji integracyjnej – 5 pkt.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert 

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***os. Równie 134-452 Ochotnica Dolna cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Hotel Smile ***ul. Główna 23434-460 Szczawnicacena brutto: 93,75 pkt.II w kolejności
3.Tour & Travel Poland s.cOs. Pardałówka 1/6934-500 Zakopanecena brutto: 75,78 pkt.III w kolejności
4.Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTICPl. Wolności 1235-073 Rzeszówcena brutto: 74,18 pkt.IV w kolejności
5.Firma Turystyczna JURKOWSKI Wojciech Jurkowski Os. Sikory 4134-453 Ochotnica Górnacena brutto: 64,56 pkt.V w kolejności
6.Magdalena SiśkiewiczNew Challengeul. Rydlówka 5/10730-363 Krakówcena brutto: 58,45 pkt.VI w kolejności
7.H.M.B Stanisław Majchrowicz i Spółka Jawna Kompleks BESKID34-745 Spytkowice 135Acena brutto: 0,00 pkt.Oferta odrzucona – Ośrodek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 6 ofert spełniało wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta została odrzucona, ponieważ Ośrodek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena usługi, kategoria obiektu oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***

os. Równie 1

34-452 Ochotnica Dolna