ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Przeprowadzenie grupowych warsztatów

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu ,,Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

GRUPA DORADCZA PROJEKT SPÓŁKA Z O. O.

ul. Andrzeja Sokołowskiego 6

31-436 Kraków

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – trening Warsztaty identyfikacji i rozwijania potencjału

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.GRUPA DORADCZA PROJEKT SPÓŁKA Z O. O.ul. Andrzeja Sokołowskiego 631-436 Kraków cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Dejko Joanna Studium Doskonalenia Zdolności PoznawczychStoczek 9, 21-077 Spiczyncena brutto: 99,16 pkt.II w kolejności
3.Mozak Szkolenia Edyta RogozińskaZakrzowiec 80/19 32-003 Podłężecena brutto: 79,19 pkt.III w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 3 oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

GRUPA DORADCZA PROJEKT SPÓŁKA Z O. O.

ul. Andrzeja Sokołowskiego 6

31-436 Kraków