ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Sukces”

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***

os. Równie 1

34-452 Ochotnica Dolna 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 4 oferty, 3 oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta została złożona po terminie. 

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: 

cena usługi brutto – 85 pkt.

kategoria obiektu – 10 pkt.

zapewnienie atrakcji integracyjnej – 5 pkt.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert 

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***os. Równie 134-452 Ochotnica Dolna cena brutto: 91,68 pkt. I w kolejności
2.FU BO-SKI Karolina Budzul. Budzowa 48D34-531 Murzasichlecena brutto: 90,00 pkt.II w kolejności
3.Centrum Wypoczynku i Rekreacji Rysy SP. z o.o.ul. Leśna 2034-530 Bukowina Tatrzańskacena brutto: 69,87 pkt.III w kolejności
4.Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTICPl. Wolności 1235-073 RzeszówOferta złożona po terminieIV w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 4 oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta została złożona po terminie.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena usługi, kategoria obiektu oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

FTU JURKOWSKI Rozalia Jurkowska PENSJONAT ***

os. Równie 1

34-452 Ochotnica Dolna