ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu ,,Sukces”

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu ,,Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

Katarzyna Jędrzejak – Integracja i Rozwój

ul. Górska 14

34-200 Sucha Beskidzka

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert, 4 spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta nie zawiera formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – trening Warsztaty rozpoznawania emocji i potrzeb

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Katarzyna Jędrzejak – Integracja i Rozwójul. Górska 1434-200 Sucha Beskidzka cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.DevelopTech Miłosz Binieckiul. Robotnicza 42A53-608 Wrocławcena brutto: 52,15 pkt.II w kolejności
3.MANDALA NATALIA CZAJAul. Wspólna 183-305 Rąbcena brutto: 34,55 pkt.III w kolejności
4.FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. OGRODOWA 434-400 NOWY TARGcena brutto: 13,82 pkt.IV w kolejności
5.STREFA ROZWOJUSZKOŁA ATUTOddział w Katowicachul. Wita Stwosza 3/20840-036 KatowiceOferta nie zawiera formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 4 oferty spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta nie zawiera formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

Katarzyna Jędrzejak – Integracja i Rozwój

ul. Górska 14

34-200 Sucha Beskidzka