ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Przeprowadzenie grupowych warsztatów: Warsztaty Zdrowego Stylu życia oraz Warsztaty Szkoła dla rodziców

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów: Warsztaty Zdrowego Stylu życia oraz Warsztaty Szkoła dla rodziców w ramach projektu: „Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Część I – Warsztaty Zdrowego Stylu życia     

Joanna Dyrcz 

Skawica 800

34-221 Skawica

Część II – Warsztaty Szkoła dla rodziców       

Joanna Dyrcz 

Skawica 800

34-221 Skawica

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło:

  • na część I postępowania –  Warsztaty Zdrowego Stylu życia – 4 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego
  • na część II postępowania –  Warsztaty Szkoła dla rodziców – 8 ofert, które spełniały wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • Część I – Warsztaty Zdrowego Stylu – kryterium: cena 100 pkt 
  • Część II – Warsztaty Szkoła dla rodziców – kryterium: cena 100 pkt

Część I – Warsztaty Zdrowego Stylu życia

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Joanna Dyrcz Skawica 80034-221 Skawica cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.POWER MOTIVE RYSZARD GACAGdów 136532-420 Gdówcena brutto: 95,38 pktII w kolejności
3.GRUPA CSW DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KOPERNIKA 1728-300 JĘDRZEJÓWcena brutto: 88,11 pktIII w kolejności
4.Karolina Witkowska FLOROsielec 1234-234 Osieleccena brutto: 66,67 pktIV w kolejności

Część II – Warsztaty Szkoła dla rodziców

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Joanna Dyrcz Skawica 80034-221 Skawica cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.POWER MOTIVE RYSZARD GACAGdów 136532-420 Gdówcena brutto: 95,38 pktII w kolejności
3.GRUPA CSW DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KOPERNIKA 1728-300 JĘDRZEJÓWcena brutto: 88,11 pktIII w kolejności
4.Tomasz Pielichowski FIRMA SZKOLENIOWO-DORADCZA INSTYTUT HRul. Gołaśka 1230-619 Krakówcena brutto: 86,21 pktIV w kolejności
5.PIĘKNY UMYSŁ. Psychoterapia i Szkolenia. NATALIA WOSZCZYK-HAŁADUSul. Wojska Polskiego 2642-300 Myszkówcena brutto: 83,33 pktV w kolejności
6.Karolina Witkowska FLOROsielec 1234-234 Osieleccena brutto: 66,67 pktVI w kolejności
7.Mozak SzkoleniaEdyta RogozińskaZakrzowiec 8032-003 Podłężecena brutto: 43,67 pktVII w kolejności
8.IMAGO Tomasz Kuligul. Żywiecka 4733-300 Nowy Sączcena brutto: 40,00 pktVIII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część I – Warsztaty Zdrowego Stylu życia     

Joanna Dyrcz 

Skawica 800

34-221 Skawica

Część II – Warsztaty Szkoła dla rodziców       

Joanna Dyrcz 

Skawica 800

34-221 Skawica