Unieważnienie postępowania – warsztaty grupowe

Projekt „Sukces”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Działając w imieniu zamawiającego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach unieważniam postępowanie pn Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników w ramach projektu „Sukces”

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *