ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu: „Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

Małgorzata Kościółek

ul. Partyzantów 38A/7

28-500 Kazimierza Wielka       

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci       

Małgorzata Kościółek

ul. Partyzantów 38A/7

28-500 Kazimierza Wielka

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły:

  • na część I postępowania –  Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – 4 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego
  • na część II postępowania –  Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci – 4 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj.:

  • Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych – kryterium: cena 100 pkt 
  • Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci – kryterium: cena 100 pkt

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Małgorzata Kościółekul. Partyzantów 38A/728-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokickaul. Sienkiewicza 4915-002 Białystokcena brutto: 95,63 pktII w kolejności
3.GRUPA CSW DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KOPERNIKA 1728-300 JĘDRZEJÓWcena brutto: 83,02 pktIII w kolejności
4.UNIFUND SP. Z O.O. ul. Młyńska 9/131-469 Krakówcena brutto: 56,67 pktIV w kolejności

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Małgorzata Kościółekul. Partyzantów 38A/728-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokickaul. Sienkiewicza 4915-002 Białystokcena brutto: 95,63 pktII w kolejności
3.GRUPA CSW DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUL. KOPERNIKA 1728-300 JĘDRZEJÓWcena brutto: 82,64 pktIII w kolejności
4.NIEPUBLICZNA PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGOCE LINGUA, organ prowadzący UNIFUND SP. Z O.O.UL. MŁYŃSKA 9/1, 31-469 KRAKÓWcena brutto: 56,67 pktIV w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto 

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część I – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

Małgorzata Kościółek

ul. Partyzantów 38A/7

28-500 Kazimierza Wielka

Część II – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci       

Małgorzata Kościółek

ul. Partyzantów 38A/7

28-500 Kazimierza Wielka