ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie – kompleksowa usługa kursu prawa jazdy kat. „B”

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie – kompleksowa usługa kursu prawa jazdy kat. „B” obejmująca:

  • przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. ,,B”, 
  • zapewnienie materiałów szkoleniowych, 
  • ustalenie i opłacenie badań lekarskich 
  • ustalenie i opłacenie terminu egzaminu państwowego 

dla 2 uczestników projektu: „Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 została wybrana oferta:

Piotr Ciesielski 

Nauka Jazdy

Klimontów 15 

32-112 Klimontów    

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – trening Warsztaty identyfikacji i rozwijania potencjału

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Piotr Ciesielski Nauka JazdyKlimontów 15 32-112 Klimontów cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Roman Rachwał Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „RAMS” – MAŁOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIA KIEROWCÓW ” DRIVER SCHOOL”Jodłówka 62432-765 Rzezawacena brutto: 98,95 pkt.II w kolejności
3.JÓZEF SĄDEL „TRANSMET”ul. Krzywa 132-005 Niepołomicecena brutto: 64,23 pkt.III w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 3 oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

Piotr Ciesielski 

Nauka Jazdy

Klimontów 15 

32-112 Klimontów