ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu  „Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.została wybrana oferta: 

ZBIGNIEW WASILEWSKI USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

Witów 69A

32-130 Koszyce           

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.ZBIGNIEW WASILEWSKI USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNEWitów 69A32-130 Koszycecena brutto: 100 pktI w kolejności
2.Magdalena SkalskaRudno Dolne 54cena brutto: 88,89 pktII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wpłynęły 2 oferty, które spełniała wszystkie wymagania zapytania ofertowego

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadania wybrano następujący podmiot:

ZBIGNIEW WASILEWSKI USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

Witów 69A

32-130 Koszyce