ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Zakup i dostarczenie wyposażenia

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY– Zakup i dostarczenie wyposażenia

Działając w imieniu Zamawiającego – przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Zakup i dostarczenie wyposażenia  w postaci: 

  • Zestawu mebli,
  • Komputer przenośny (laptop) – 10 sztuk,
  • Ekran multimedialny – 1 sztuka
  • Flipchart – 1 sztuka

 w ramach projektu: „Sukces”.” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach zostały wybrane oferty: 

Część 1:         F. H. U. P. MEBLE MKM, Jacek Makowski, ul. Głowackiego 30, 

32-100 Proszowice    

Część 2:         P.H.U STANDARD-BIS, Paweł Sławiński, Rynek 21, 32-340 Wolbrom     

Część 3:         P.H.U STANDARD-BIS, Paweł Sławiński, Rynek 21, 32-340 Wolbrom                 

Część 4:         P.H.U STANDARD-BIS, Paweł Sławiński, Rynek 21, 32-340 Wolbrom     

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty  w części 1 2,3 i 4 spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://mgops-proszowice.pl/  

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj:

  • Część 1 – kryterium: cena 88 pkt, gwarancja 12 pkt 
  • Część 2 – kryterium: cena 88 pkt, gwarancja 12 pkt
  • Część 3 – kryterium: cena 88 pkt, gwarancja 12 pkt
  • Część 4 – kryterium: cena 88 pkt, gwarancja 12 pkt

Część 1

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.F. H. U. P. MEBLE MKMJacek Makowskiul. Głowackiego 30, 32-100 Proszowice cena brutto: 88,00 pkt.gwarancja 0 pkt I w kolejności
2.Firma Handlowo-Usługowa Arkadiusz Miśkiewiczul. Armii Kraków 16,32-100 Proszowice cena brutto: 80,96 pkt.gwarancja 0 pkt II w kolejności

Część 2

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.P.H.U STANDARD-BISPaweł Sławiński Rynek 21, 32-340 Wolbrom  cena brutto: 88,00 pkt.gwarancja 0 pkt I w kolejności
2.„Ader” Firma Handlowo-Usługowa Adrian ZemełkaRynek 10, 32-100 Proszowicecena brutto: 82,43 pkt.gwarancja 0 pkt  II w kolejności 

 

 

Część 3

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.P.H.U STANDARD-BISPaweł Sławiński Rynek 21, 32-340 Wolbrom cena brutto: 88,00 pkt.gwarancja 0 pkt I w kolejności
2.„Ader” Firma Handlowo-Usługowa Adrian ZemełkaRynek 10, 32-100 Proszowicecena brutto: 60,34 pkt.gwarancja 0 pkt  II w kolejności 

Część 4

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.P.H.U STANDARD-BISPaweł Sławiński Rynek 21, 32-340 Wolbrom cena brutto: 88,00 pkt.gwarancja 0 pkt I w kolejności
2.„Ader” Firma Handlowo-Usługowa Adrian ZemełkaRynek 10, 32-100 Proszowicecena brutto: 61,60 pkt.gwarancja 0 pkt  II w kolejności 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że:

– dwie oferty spełniają wymagania dotyczące części  1, 2, 3, 4 określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu,

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1:         F. H. U. P. MEBLE MKM, Jacek Makowski, ul. Głowackiego 30, 

32-100 Proszowice    

Część 2:         P.H.U STANDARD-BIS, Paweł Sławiński, Rynek 21, 32-340 Wolbrom     

Część 3:         P.H.U STANDARD-BIS, Paweł Sławiński, Rynek 21, 32-340 Wolbrom                 

Część 4:         P.H.U STANDARD-BIS, Paweł Sławiński, Rynek 21, 32-340 Wolbrom