Kontakt

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH
UL. 3 MAJA 72
32-100 PROSZOWICE
TEL. 12 386 22 12
E-MAIL: MGOPS@PROSZOWICE.PL
NIP: 682-15-48-920
REGON 357152704