Aktualności

Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY– Zakup i dostarczenie wyposażenia

Działając w imieniu Zamawiającego – przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Zakup i dostarczenie wyposażenia  w postaci: 

  • Zestawu mebli,
  • Komputer przenośny (laptop) – 10 sztuk,
  • Ekran multimedialny – 1 sztuka
  • Flipchart – 1 sztuka
Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Zakup i dostarczenie wyposażenia”
Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia pn. Zakup i dostarczenie wyposażenia  w postaci: 

  1. Zestawu mebli,
  2. Komputer przenośny (laptop) – 10 sztuk,
  3. Ekran multimedialny – 1 sztuka
  4. Flipchart – 1 sztuka
Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE -Na realizację zamówienia pn. Zakup i dostarczenie wyposażenia”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów: Indywidualny Trening motywacyjny; Indywidualny Trening zarządzania czasem, Indywidualny trening- szkoła dla rodziców w ramach projektu: „Sukces” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. zostały wybrane oferty: 

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów”
Projekt „Sukces”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia pn.: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów: Indywidualny Trening motywacyjny; Indywidualny Trening zarządzania czasem, Indywidualny trening- szkoła dla rodziców w ramach projektu: „Sukces” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach.

ZAMAWIAJĄCY:

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE- Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów”
Projekt „Sukces”. dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji specjalisty ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb w ramach projektu „Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY-Pełnienie funkcji specjalisty ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb”
Projekt „Sukces” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
  1. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia pn.: ,,Prace adaptacyjne na potrzeby Klubu Integracji Społecznej” w ramach projektu: „Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY-Prace adaptacyjne na potrzeby Klubu Integracji Społecznej””

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia pn.: Pełnienie funkcji specjalisty ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb w ramach projektu „Sukces” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach 
ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: ,,Prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej” w ramach projektu: „Sukces” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE-Prace adaptacyjne na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej””

Projekt „Sukces”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu – 953 685,99
Wartość dofinansowania z UE – 810 585 , 99 

Projekt realizowany będzie w okresie 1.01.2021 – 30.06.2023 .

Więcej „Rozpoczęcie realizacji projektu „Sukces””

Projekt „Sukces”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Więcej „Rekrutacja – Edycja I”

Do góry